Ana Sayfa Batı Trakya Haberler İLHAN AHMET: “SYRİZA’DA, AZINLIĞIN BEKLENTİLERİNDEN ÇOK UZAK OLAN ULASALCI BİR ANLAYIŞ HER...

İLHAN AHMET: “SYRİZA’DA, AZINLIĞIN BEKLENTİLERİNDEN ÇOK UZAK OLAN ULASALCI BİR ANLAYIŞ HER ALANDA HAKİM”

16
0

Rodop Sabık Milletvekili Avukat İlhan Ahmet yayınladığı yazılı bir açıklamada, “Halkımız, hükümetin kurulduğu ilk andan itibaren Siriza’da, azınlığın beklentilerinden çok uzak olan ulasalcı bir anlayışın her alanda hakim olduğunu kaygı ile tespit etmiştir, bundan büyük hayal kırılığı ve endişe duymuştur ve duymaya da devam etmektedir” ifadelerine yer veriyor.

BASIN DUYURUSU

Gümülcine, 13-06-2015

SYRIZA –ANEL hükümetinin meclise sunmuş olduğu Yunan Vatandaşlık kanunu teklifi ile ilgili olarak azınlığımızın haklarının korunması açısından aşağıdaki hususları zikretmenin zaruretine inanıyorum.

  1. 1)Milletvekili olduğum 2004-2007 dönemi arasında vatandaşlık sorunları ile ilgili olarak İçişleri –Kamu Düzeni Bakanlığısunmuş olduğum 10097/20-4-2005 sayılı soru önergesinde yürürlükten kaldırılan Yunan Vatandaşlık Yasasının 19. maddesine dayandırılarak vatandışlıktan çıkartılan  soydaşların sayısını, Yunanistan’da Batı Trakya’da haymatlos olarak yaşayanların sayısının ne kadar olduğunu ve 19. madde mağdurlarına vatandaşlıklarının ne zaman iade edileceklerini sormuştum.
  2. 2)Yapmış olduğum siyasi girişimlerİçişleri Bakanlığı sunmuş olduğum  önergeye F78400/8334 protokol sayılı cevabı vermiş ve buna göre Y.V.K. 19. maddesine göre 46.638 kişinin vatandaşlığını kaybettiğini adeta itiraf etmiştir. Kamu Düzeni Bakanlığı ise 7017/4/5098 sayılı  kararı ile Yunanistan’da yaşayan 115 soydaşımızın HAYMATLOS  kimliğine sahip olduğunu ve bunlara vatandaşlıklarının iade edildiğini ifade etmiştir.
  3. 3)Bir önceki Samaras başkanlığındaki ND-PASOK hükümeti ise Yunan Vatandaşlık kanununda bazı değişiklikler yapsa da, azınlığımızdaki bu mağduriyet karşısında herhangi bir düzenleme yapmamıştır. Bununla beraber, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı mensuplarıY.V.K’nun  19. maddesine göre vatandaşlığını kaybeden yüzlerce  Yahudi kökenli Yunan vatandaşı Selanikli yahudiye vatandaşlıklarını iade ettiklerini memnuniyetle görmüş bulunuyoruz. Yahudi kökenli Yunan vatandaşlarına siyasi bir karar ile vatandaşlıklarının iade edilmesine karşın azınlık insanına henüz daha iade edilmemiş olmasının ise  Yunan demokrasisi ile bağdaşmadığına inanmakta ve vatandaşlık haklarnda çifte standart uygulamanın hakkaniyete ve AB müktesabatına bağlı olan çağdaş bir hukuk devletine yakışmadığını hatırlatırız.
  4. 4)“İlk defa Sol Hükümet” olarak iktidara gelen Siriza’nın, parlamentoya sunmuş olduğVatandaşlık Yasasındaki 19. Madde mağdurlarının haklarının iadesi hususunda yasal bir  düzenlemeye maalesef yer vermediğini görmekteyiz.
  5. 5)Sirizali bazi çevreleryatırılan vatandaşlık yasasının genel hükümlerinde, Yunanistan’da yaşayan haymatloslara da  vatandaşlık verileceğinden söz etmeleri ise gülünç olduğu kadar gerçek dışıdır, zira sunmuş olduğum soru önergesine verilen cevap ve Kamu Düzeni Bakanlığı’nın 7017/4/5098 sayılı kararı, Batı Trakya’da yaşayan toplam 115 haymatlosluya vatandaşlık verildiğini bildirmektedir.Halen şu an Yunanistanda ikamet eden azınlık mensubu haymatlos sayısı ise  yok denilecek kadar azdır. Esas olan 19 madde mağdurlarının durumudur.
  6. 6)Azınlığımızın büyük ümitlerle oy vermiş olduğu Siriza ve 3 azınlık milletvekilimizin ise şu ana kadar bu yasanın görüşülmesi esnasında yukarıda sözü edilen verilere binaen bu haksızlığın ortadan kaldırılması için herhangi bir resmi girişimde ve parlamentoya yazılı teklifte bulunmadıklarını da gözlemlemekteyiz.

Azınlık insanına ve toplumuna karşı işlenmiş olan bu  “Sürgün” uygulamasının sonuçlarının ortadan kaldırılması için Siriza hükümetinin çözüm getirmemesi, evrensel hukuk ve evrensel insan hakları anlayışı ile bağdaşmamakla birlikte, Sol’un ilkeleriyle ise asla örtüşmemektedir. Halkımız, hükümetin kurulduğu ilk andan itibaren Siriza’da, azınlığın beklentilerinden çok uzak olan ulasalcı bir anlayışın her alanda hakim olduğunu kaygı ile tespit etmiştir, bundan büyük hayal kırılığı ve endişe duymuştur ve duymaya da devam etmektedir.

        Azınlığımızın beklentisi, Siriza Partisi’nin ve azınlık milletvekillerinin, parlamentoda bugünlerde görüşülmekte olan bu Vatandaşlık Yasasında gerekli düzenlemeler için müdahale etmesidir ve bu konuda kendilerine  çağrıda bulunmaktayız.. 

Saygılarımla

Sabık Milletvekili

Av. İlhan AHMET

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz