Ana sayfa Batı Trakya Haberler DOSTLUK EŞİTLİK BARIŞ PARTİSİ’NDEN EĞİTİM, DİN, KÜLTÜR VE SPOR BAKANI’NA MEKTUP

DOSTLUK EŞİTLİK BARIŞ PARTİSİ’NDEN EĞİTİM, DİN, KÜLTÜR VE SPOR BAKANI’NA MEKTUP

9
0

2012-2013 eğitim ve öğretim yılı başlarken, ilkokula başlayacak Azınlık çocuklarının yaşadıkları kayıt sorunu, Azınlığın Türkçe-Yunanca eğitim veren Azınlık Anaokullarından mahrum oluşundandır. Azınlık kurumlarınca Yunanca-Türkçe eğitim verecek Azınlık Anaokulu talebi bugüne kadar dikkate alınmamıştır. 2006 yılında mecburi eğitim kapsamına alınan anaokulu eğitimini karşılamak üzere, Yunanca-Türkçe eğitim verecek Azınlık Anaokulu talebimizi gündemde tutmak ve sorunun bir an önce çözülmesini talep etmek için, Eğitim,Din,Kültür ve Spor Bakanı sayın Konstantinos Arvanitopulos’a Dostluk Eşitlik Barış Partisi olarak bir mektup gönderdik.

Gönderilen mektubu değerli basınımız aracılığı ile halkımızla paylaşıyoruz.

 

Sayın Bakanım,

Takdir edersiniz ki, uluslararası antlaşmalarla ve bağlı bulunduğu ülkenin yasalarıyla hareket sahası belirlenmiş bir Azınlık olarak, çocuklarımıza kendi kimlik yapımıza uygun bir eğitim aldırmak en doğal hakkımızdır.

Anaokulu eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alındığı 2006 yılından bugüne kadar azınlık eğitiminin de zorunlu eğitim kapsamına alınmadığını hatırlatmak isteriz. Batı Trakya’daki azınlığın aynen azınlık ilkolulları gibi Türkçe ve Yunanca olmak üzere iki dilde eğitim verilecek azınlık anaokulları açılması talebinin olduğunu ve bunun 2006 yılından bu yana dile getirildiği bilinmektedir.

Gerek Lozan Antlaşması, gerek UNESCO çocuk hakları bildirgesi, gerekse Yunanistan ile Türkiye arasında yapılan ikili eğitim antlaşmaları bu hakkı azınlığımıza tanımaktadır.

Sosyal bir devlet olan Yunanistan Devleti’ne düşen görev, azınlığa tanınan bu hakkın kullanılmasında, azınlık yetkililerinin önünü açmak ve yardımcı olmaktır.

Azınlık anaokulları bulunmadığı ve azınlık anaokulu açma talebimiz karşılanmadığı için, değişik çözüm yolları arayan velilerin çocuklarına, ilkokula kayıt sürecinde, bölgemizde çıkartılan akıl almaz zorlukların ve engellerin çözüme kavuşturulmasını, devletimizin yetkili organlarından ve en başta siz eğitim bakanından talep ediyoruz.

Bu ülkenin sadık vatandaşları olan bizler, çocuklarımızın Türkçe – Yunanca eğitim verecek çift dilli okullarda eğitim almalarını sağlayarak, daha etkin bir entegrasyon süreci yaşayacaklarına inanıyoruz. Kendi kültürümüzün yanında, yaşadığımız ülkenin kültürünü, dilini ve vatandaşlık kurallarını öğrenmeyi pek tabii istiyoruz.

Avrupa Birliği ülkelerinde çift dilli anaokullarının varlığı bilginiz dahilindedir. Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan’da benzeri okulların açılmasına neden karşı çıkıldığını anlamakta güçlük çekiyoruz. O ülkelerde entegrasyon sürecine büyük katkı sağlayan çift dilli okullar, bizim ülkemizde de benzeri katkıyı sağlayacaklardır.

UNESCO Çocuk Hakları Bildirgesi’nin 30. maddesi gayet açıktır. Bu madde şöyle demektedir:

“Soya, dine ya da dile dayalı azınlıkların ya da yerli halkların varolduğu Devletlerde, böyle bir azınlığa mensup olan ya da yerli halktan olan çocuk, ait olduğu azınlık topluluğunun diğer üyeleri ile birlikte kendi kültüründen yararlanma, kendi dinine inanma ve uygulama ve kendi dilini kullanma hakkından yoksun bırakılamaz.”

Bu durumda resmi azınlık statüsünde bulunan azınlığımızın eğitim taleplerini karşılama görevi vatandaşı bulunduğumuz Yunanistan devletinindir. Bu haklı taleplerimizin yerine getirilmesi için gerekli hassasiyeti göstereceğinize inanmaktayız. Azınlık üyelerinin kendi kültürlerini korumak ve geliştirmenin yanısıra, yaşadığımız ve vatandaş bağıyla bağlı olduğumuz topluma sağlıklı entegrasyonun ancak azınlık ve insan haklarına saygıyla mümkün olacağına inandığınıza şüphemiz yoktur.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here