Ana Sayfa Batı Trakya Haberler CEMİL KABZA: “AZINLIK EĞİTİM ŞURASI BÜYÜK BİR İHTİYAÇTIR”

CEMİL KABZA: “AZINLIK EĞİTİM ŞURASI BÜYÜK BİR İHTİYAÇTIR”

12
0

Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ) Başkanı Cemil Kabza, 20 Şubat 2012 Pazartesi akşamı Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’nde, Ocak ayında yapılmış olan “İki Dilli Eğitim ve Azınlık Okullarında Uygulanması” konulu konferansın sonuç bildirgesi ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Kabza toplantıda yaptığı konuşmasında, “İki Dilli Eğitim ve Azınlık Okullarında Uygulanması” konulu konferans azınlığın eğitim sorununun Batı Trakya Türklerinin en önemli sorunu olduğunun bir kez daha gözler önüne sermiştir” dedi ve “Azınlık eğitim şurası büyük bir ihtiyaçtır. İlgili makamların bu konuyu tekrar gündeme almalarını rica ediyorum” ifadelerine yer verdi. 

 

“Azınlık eğitim şurası büyük bir ihtiyaçtır. İlgili makamların bu konuyu tekrar gündeme almalarını rica ediyorum”

Toplantι sonunda Cemil Kabza kısa bir değerlendirme yaparak; “Eğitim konusu hem önemli hem uzun bir konu olduğu için bir gün içerisinde bütün sorunları tespit edebilmek ve doğru önerileri de yapmak mümkün olamayacaktı. 2006 yılından bu yana tekrarlanmayan azınlık eğitim şurasının çok ciddi manada bir ihtiyaç olduğu tekrar ortaya çıkmıştır. Bana göre eğitim şuralarının en az iki yılda bir yapılması gerekiyor. Fakat aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen eğitim şurası gerçekleşmemiştir.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu’nun karar alması halinde BAKEŞ’in eğitim şurasında aktif rol almaya hazır olduğunu da beyan etmek istiyorum. Artık meselelerimizi tespit etmekten çok oturup konuşmamız, tartışmamız ve yapılacak olan eğitim şurasında da nasıl bir azınlık eğitimi istediğimizi de beirterek bu soruya cevap aramamız gerekiyor. Dolayısıyla da bu konuda herkesin fikri olabilir, ancak asgari müştereklerde herkesin birleşeceği noktaların da olduğuna inanıyorum. Azınlık eğitim şurası büyük bir ihtiyaçtır. İlgili makamların bu konuyu tekrar gündeme almalarını rica ediyorum.” Dedi.

 

Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ) tarafından düzenlenen “İki Dilli Eğitim ve Azınlık Okullarında Uygulanması” konulu konferans azınlığın eğitim sorununun Batı Trakya Türklerinin en önemli sorunu olduğunun bir kez daha gözler önüne sermiştir. Konferans eğitim konusunda durum tespiti ve yaşanan problemlere çözüm önerilerinin belirlenmesinde etkili olmuştur. BAKEŞ, Batı Trakya Türk Azınlığının her fırsatta tekrarladığı diyalog talebini bir kez daha vurgulayarak Batı Trakya Türk Azınlığının Eğitim Sorunlarının çözümü için Yunanistan ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlıklarını işbirliğine; ilgili tüm merci, kurum ve kuruluşları ise eğitim alanındaki ihtiyaçların karşılanması için çalışmalar yapmaya davet etmektedir.

 

Konferansta yapılan sunumlar doğrultusunda Azınlık Eğitimin her kademesindeki mevcut sorunlar gözden geçirilmiş ve çözüm önerileri üretilmiş, gündeme getirilen konular özetle aşağıda sunulmuştur.

 

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI OKULLARINDA MEVCUT DURUM:

 

Batı Trakya Türk Azınlığına anadili Türkçe’de hizmet veren bir anaokulu bulunmamaktadır.

Batı Trakya Türk Azınlığının yaşadığı mevcut koşullar ve Azınlığın geleceği göz önünde bulundurulduğunda, eğitimin her kademesinde, değerler eğitimi, rehberlik eğitimi, aile ile iletişim ve eğitim başarısının denetlenmesi konusunda bir hizmet sunulmamaktadır.

Batı Trakya Türk Azınlığı okullarında görev yapan öğretmenler için hizmet içi seminerler yapılmamaktadır.

Selanik Özel Pedagoji Akademisi Mezunun Öğretmenlerin “Türkçe Okul Kitapları” konusunda talep ettiği seminerlerin ertelendiği tespit edilmiştir.

Batı Trakya Türk Azınlığı eğitim kurumları ve Türkiye’deki eğitim kurumları arasında bir kardeşlik işbirliği henüz yoktur.

Batı Trakya Türk Azınlığı eğitim kurumları ders araç ve gereçleri, okul kütüphaneleri ve öğretmen yeterliliğinden yoksundur.

Batı Trakya Türk Azınlığında özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara hizmet verecek bir okulun veya Azınlık okullarında özel eğitim sınıflarının bulunmadığı tespit edilmiştir.

Batı Trakya Türk Azınlığı eğitimini özel ve özerk kılan yasaların ihlal edildiği, Azınlık okullarında okutulan Türkçe ders sayılarının peyderpey azaltıldığı gözlenmiştir.

1951 Kültür Antlaşması sonrası uygulamaya konan kontenjan öğretmenlerinin sayısının ilgili düzenlemelere aykırı olarak azaltıldığı tespit edilmiştir.

Kontenjan öğretmenlerinin sadece Gümülcine merkez okullarında görevlendirilmesinin ihtiyaçlara yanıt vermediği tespit edilmiştir.

Azınlık okulları encümenlerinin görev, yetki ve sorumluluklarının kısıtlanmış olduğu tespit edilmiştir.

Encümen seçimleri duyurusu için Bakanlık kararında öngörülen beş günlük sürenin yeterli olmadığı tespit edilmiştir.

Yunan Devleti tarafından azınlık okullarında Yunanca’nın daha iyi öğretilmesi için alınan tedbirlerin Türkçe müfredat için alınmadığı tespit edilmiştir.

Batı Trakya Türk Azınlığının Batı Trakya Bölgesi nüfusunun yaklaşık %50’sini oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda İskeçe ve Rodop ilinde sadece birer azınlık ortaokul ve lisesinin bulunduğu ve bu okulların öğrenci kapasitesinin ihtiyaca cevap veremediği tespit edilmiştir.

Kapatılan Selanik Özel Pedagoji Akademisi yerine açılan bölümle ilgili bir belirsizlik olduğu ortaya çıkmıştır.

İskeçe Muzaffer Salihoğlu Özel Azınlık Ortaokulu ve Lisesinin yeni bir bina ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir.

Azınlık liselerinde lise son sınıfı öğrencilerinin, Türkçe olarak okutulan derslerden Yunanca olarak ve dışarıdan gelen bir komisyon huzurunda sınava tabi tutulduğu, bu durumun öğrencilerin mağduriyetine yol açtığı görülmüştür.

 

YAPILAN TESPİTLER SONUCUNDA BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞININ İÇİNDE BULUNDUĞU SIKINTILI DURUMUN GİDERİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER:

1- Azınlık okullarının bulunduğu bölge ve köylerde Azınlığın anadili Türkçe’de eğitim verecek Azınlık anaokullarının kurulması.

2- Batı Trakya Türk Azınlığı okullarında azınlık çocukları ve ailelerine eğitimin her kademesinde, değerler eğitimi, rehberlik eğitimi, aile ile iletişim ve eğitim başarısının denetlenmesi konusunda hizmet verecek lokal ve gezici birimlerin oluşturulması.

3- Batı Trakya Türk Azınlığı okullarında görev yapan öğretmenlere yılda en az bir defa hizmet içi eğitim seminerlerinin yapılması.

4- Selanik Özel Pedagoji Akademisi Mezunu Öğretmenlerin “Türkçe Okul Kitapları” konusunda talep ettiği seminerlerin biran önce gerçekleştirilmesi.

5- Batı Trakya Türk Azınlığı eğitim kurumlarının, Türkiye ve Yurt Dışındaki okullarla kardeş okul ilişkisi kurması konusunda desteklenmesi.

6- Batı Trakya Türk Azınlığı okullarının çağdaş eğitim araç gereçleri ve kitaplarla donatılması ve öğretmen yeterliliği konusunda desteklenmesi.

7- Özel ihtiyaçlara sahip Batı Trakya Türk Azınlığı çocuklarına İskeçe, Rodop ve Meriç illerinde eğitim hizmeti verecek yeterli sayıda özel azınlık okulunun kurulması veya Azınlık okulları bünyesinde sınıflar oluşturulması.

8- Batı Trakya Türk Azınlığı eğitim sisteminde yasalarla belirlenmiş Türkçe müfredatın tekrar bu yasalara uygun hale getirilmesi ve Türkçe ders saatlerinin çoğaltılması.

9- Batı Trakya’da görev yapacak Türk vatandaşı kontenjan öğretmenlerin sayısının tekrar 35’e yükseltilmesi ve bu öğretmenlere İskeçe ve Meriç bölgelerinde de görev verilmesi.

10- Azınlık okul encümenlerinin görev, yetki ve sorumluluklarının, anlaşmalara ve kanunlara uygun olarak yeniden düzenlenmesi ve encümenlerin öğretmen seçme yetkilerinin geri verilmesi.

11- Encümen seçimlerinin gereğine göre yapılabilmesi için yeterli bir süre önce duyurulması.

12- Yunancanın daha iyi öğretilmesi için Devlet tarafından alınan ek tedbirlerin Türkçe müfredat için de alınması.

13- İskeçe, Rodop ve Meriç illerinde Azınlık ilkokullarından mezun olan bütün çocuklara cevap verebilecek Azınlık Ortaokul ve Liselerinin kurulması.

14- Kapatılan Selanik Özel Pedagoji Akademisi yerine açılan bölümle ilgili belirsizliğin giderilmesi için gereken açıklamaların yapılması ve bu kurumda azınlık okullarında görev yapmak üzere yetiştirilecek öğretmenlerin azınlığın talepleri doğrultusunda yetiştirilmesi.

15- İskeçe Muzaffer Salihoğlu Özel Azınlık Ortaokulu ve Lisesinin yeni bina ihtiyacının acilen giderilmesi.

16- Azınlık liselerinde lise son sınıfı öğrencilerinin, Türkçe olarak okutulan derslerden   Yunanca olarak ve dışarıdan gelen bir komisyon huzurunda sınava tabi tutulması uygulamasına son verilmesi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz