Ana sayfa Batı Trakya Haberler BTTDD: “TERENS KUİK, DERNEĞİMİZİ İTHAM ALTINDA BIRAKAN İDDİALARDA BULUNMUŞTUR”

BTTDD: “TERENS KUİK, DERNEĞİMİZİ İTHAM ALTINDA BIRAKAN İDDİALARDA BULUNMUŞTUR”

10
0

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği, Bağımsız Yunanlılar (Aneksartiti Ellines) isimli siyasi partinin Meclis Grubu Başkanı milletvekili Terens Kuik’e yönelik yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “Bağımsız Yunanlılar (Aneksartiti Ellines) isimli siyasi partinin Meclis Grubu Başkanı milletvekili Terens Kuik, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’na yönelttiği soruda, derneğimizi itham altında bırakan iddialarda bulunmuştur” ifadelerine yer veriliyor.

BATI TRAKYA TÜRKLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ’NDEN

BASIN AÇIKLAMASI

05.10.2012

YUNANİSTAN MİLLETVEKİLERİNE AÇIK DAVET

 

Batı Trakya’da Türkçe yayın yapan medyadan öğrendiğimize göre, Bağımsız Yunanlılar (Aneksartiti Ellines) isimli siyasi partinin Meclis Grubu Başkanı milletvekili Terens Kuik, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’na yönelttiği soruda, derneğimizi itham altında bırakan iddialarda bulunmuştur.

 

Terens Kuik, sözkonusu soruda, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği ve Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu’nun faaliyetlerini “şüpheli ve milli menfaatler açısından tehlikeli” olarak değerlendirmiş, azınlık derneklerinin yurt içinde ve yurt dışındaki faaliyetleri gerçekleştirmek için yüksek miktarda paralar harcandığını iddia etmiş ve bu faaliyetlerin detaylı bir şekilde araştırılmasını istemiştir.

 

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği, 1946 yılında Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş, bu kanunlara uygun olarak hazırlanmış tüzüğü çerçevesinde faaliyet gösteren, faaliyetleri Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından denetlenen, bütün faaliyetlerini genel kurullarında üyeleri ve kamuoyu ile paylaşan, geliri üye aidat ve bağışlardan oluşan, her dönem bilançosunu genel kurulun denetimi ve onayına sunan ve onayını alan, kurulduğu günden bu yana hiçbir zaman yasadışı eylem ve girişimde bulunmamış bir sivil toplum kuruluşudur.

 

Derneğimiz tüzüğü gereği, Batı Trakya Türkleri’nin başta Lozan Antlaşması olmak üzere, uluslararası antlaşmalar, Avrupa Birliği müktesebatından doğan haklarının kullanılmasında, yaşadıkları sıkıntıları dile getirme ve bu aksaklıkların Yunanistan tarafından düzeltilmesini isteme dışında, Yunanistan’a yönelik yakıcı, yıkıcı, bölücü hiçbir faaliyet içinde olmamıştır. Hukuki platformlarında da dışında mücadele vermemiştir.

 

Bizler sivil toplum örgütü temsilcileriyiz ve bu çerçevede hareket ediyoruz. Bu asılsız iddialar karşısında, başta sayın milletvekili olmak üzere YUNANİSTAN PARLAMENTOSUNDAKİ TÜM MİLLETVEKİLLERİNİ,  BTTDD’nin tüm yöneticileri ile tanışmak, kurumlarımızın fiziki mekanlarını görmek, gerek Türk – Yunan ilişkilerinin gelişimine,  gerekse bölge barışı konusundaki görüş ve düşüncelerimizi, faaliyetlerimizi yakından inceleme imkanı sunmak için TÜRKİYE’de  kendilerini misafir etmeye hazır olduğumuzu kamuoyu huzurunda tüm samimiyetimizle dile getiriyoruz.(ayrıca her milletvekiline gönderecğimiz mektupla da bu hususu yenileyeceğiz)

 

Batı Trakya Türk azınlığının etnik kökeninin, dilinin, dininin farklılığı Yunanistan için bir tehlike değil, aksine kültürel bir zenginliktir. Bu insanlar yüzyıllardan bu yana bu topraklarda yaşamlarını sürdürmekte olup, ülkeleri için gerektiğinde canlarını bile feda etmekten (İkinci Dünya Savaşı, Yunanistan iç savaşı) çekinmemişlerdir.

 

Azınlık ve insan haklarının takipçisi olmaktan başka bir suçu olmayan bu azınlığa ait sivil toplum kuruluşlarının mesnetsiz iddialarla töhmet altında bırakılması, Yunanistan’da zaten yükselişte olan aşırı milliyetçi zihniyeti körüklemekten başka bir işe yaramaz.

 

Var olmayan “düşmanlar” ve “tehlikeler” yaratan popülist söylemlerin, çağdaş ve demokratik siyaset anlayışında yeri olmadığına inanıyoruz.

Sayın milletvekilinin yaklaşımının çağdaş, demokrat ve insan temel hak ve özgürlüklerini, sivil insiyatifi yükselen değer olarak kabul eden Avrupa değerleri de bağdaşmadığını hatırlatmak isteriz.

 

Saygılarımızla.

 

Av.Necmettin HÜSEYİN                      Av.Burhaneddin HAKGÜDER     

Genel Sekreter                                      Genel Başkan

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here