Ana sayfa Avrupa ve Balkanlar AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ YUNANİSTAN’I BİR KEZ DAHA UYARDI

AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ YUNANİSTAN’I BİR KEZ DAHA UYARDI

38
0

Halit Habip Oğlu: “Ülkemiz Yunanistan Batı Trakya Türk dernekleri ile ilgili AİHM kararlarını aradan geçen on yıla rağmen uygulamamakta diretiyor”

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 4-6 Aralık 2018 tarihlerinde Strazburg’da yaptığı toplantıda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasını denetleme görevi çerçevesinde Batı Trakya Türk toplumuna ait derneklerle ilgili Bekir Usta grubu davalarını inceledi. Bakanlar Komitesi, “Bekir Usta ve diğerleri” grubu adı altındaki İskeçe Türk Birliği (İTB), Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği ve Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği ile ilgili AİHM kararlarının Yunanistan tarafından uygulanıp uygulanmadığını ele aldı.

6 Aralık 2018 tarihli kararında Bakanlar Komitesi, 2017’de Yunanistan’da Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu’nda yapılan değişikliğe rağmen İskeçe Türk Birliği’nin resmiyetinin hala iade edilmediğini, Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği ile Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği’nin de kayıt edilmediğini kaydederek AİHM’nin söz konusu kararlarının örgütlenme özgürlüğü ihlallerini ilgilendirdiği ve üzerinden on yıl geçtiğini hatırlattı. Bakanlar Komitesi, başvuru sahibi derneklerin davalarının Yunan ulusal mahkemelerince AİHM kararları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesine uygun olarak incelenmesi için Yunan makamlarından hızlı bir şekilde gerekli tüm tedbirleri almasını istedi. Yunan makamlarına Beki Usta grubu davalarına ilişkin Yunanistan’da devam eden hukuki süreç hakkında düzenli olarak bilgi vermesi çağrısında bulunan Bakanlar Komitesi, AİHM’nin bahse konu davalara ilişkin 2008 yılında aldığı kararlarında eleştirdiği aynı gerekçelerle Batı Trakya’da İskeçe İli Türk Kadınları Kültür Derneği’nin kayıt başvurusunun Yargıtay’ın 2017 yılındaki nihai kararı ile reddedilmesinden büyük üzüntü duyduğunu not etti. Bakanlar Komitesi Yunan makamlarına, ulusal mahkemelerin derneklerin tescili veya feshedilmesi ile ilgili AİHM içtihadı ile tam ve etkili bir şekilde uyumlu kararlar almasının sağlanması için AİHM içtihadının ülkede geniş çapta yayılması ve yerel hakimlerin her düzeyde sistematik eğitimi için ek tedbirler alınması tavsiyesinde bulundu. Son olarak Bakanlar Komitesi, İskeçe Türk Birliği’nin Yargıtay’a yaptığı temyiz başvurusuna ilişkin kararın açıklanmasından sonra veya en geç Eylül 2019’daki toplantısında Batı Trakya Türk dernekleri ile ilgili Bekir Usta grubu davalarını tekrar inceleme kararı aldı.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “AİHM, 2008 yılında verdiği üç kararda da ülkemiz Yunanistan’ı taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin örgütlenme özgürlüğüyle ilgili 11. maddesini ihlal ettiği hükmüne vararak mahkum etti. Ancak ülkemiz Batı Trakya Türk dernekleri ile ilgili AİHM kararlarını aradan geçen on yıla rağmen uygulamamakta diretiyor, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin tüm uyarılarını da görmezden gelmeye devam ediyor. Bakanlar Komitesi de son toplantısında aldığı kararlarla ülkemiz Yunanistan’ın oyalama taktiğinden oldukça rahatsız olduğunu göstererek AİHM içtihadının Yunan iç hukukunda geniş çapta yayılması ve İskeçe Türk Birliği, Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği ve Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği’nin Yunan mahkemeleri nezdindeki başvurularının AİHM kararları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesi ile tam uyumlu bir şekilde incelenmesi çağrısında bulundu. ABTTF olarak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ni Yunan ulusal mahkemeleri nezdinde devam eden hukuki süreç ve gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here