Ana Sayfa Avrupa ve Balkanlar ABTTF TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ GENEL KURULU’NA GİTTİ

ABTTF TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ GENEL KURULU’NA GİTTİ

28
0

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu(ABTTF) 14 Mayıs 2016 tarihinde Tüzük Değişikliği Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. 9 Nisan 2016 tarihinde toplanan ancak yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen tüzük değişikliği genel kurulu Cumartesi günü Gießen’de gerçekleştirildi.

13:30’da açılış ve yoklama ile başlayan genel kurula ABTTF 19. Dönem Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı ile ABTTF Denetim ve Disiplin Kurulu’ndan birer üye katıldı. ABTTF üyesi 25 dernekten 16’sının temsil edildiği genel kurula toplam 192 dernek delegesinden 114 delege iştirak etti.

ABTTF Başkanı’nın Selamlama Konuşması: “Genel Kurul Batı Trakya Türklerine yakışır şekilde gerçekleşsin, Batı Trakya Türklerine hayırlı olsun!”

ABTTF Genel Sekreteri Aydın Ahmet’in takdimi ile ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu’nun açılış konuşması ile kongre başladı. Delegeleri selamlayarak konuşmasına başlayan ABTTF Başkanı, tüzük değişikliği genel kurulunun Batı Trakya Türklerine yakışır şekilde gerçekleşmesini ve Batı Trakya Türkleri için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti. Batı Trakya’da yaşanan çarpıcı nitelikteki Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği(BTAYTD)’nin Gümülcine’deki iki şubesine 21 Nisan ve 10 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan polis ve savcı baskınını aktaran ABTTF Başkanı “izinsiz kreş çalıştırmak” iddiası ile derneğe yönelik baskı ve yıldırma politikası yürütüldüğünü söyledi, ABTTF’nin her anlamda BTAYTD’nin destekçisi olduğunu belirtti. ABTTF’nin son dönemde gerçekleştirdiği çalışmalara da değinen ABTTF Başkanı, 2 Mart 2016’da Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirilen konferansı Yunanistan’daki Altın Şafak Partisi ve diğer siyasi partilerin Avrupa Parlamentosu’ndaki temsilcilerinin engellemeye çalıştıklarını söyledi. Altın Şafak üyesi iki AP milletvekilinin konferans öncesinde salonu bastıklarını söyleyen ABTTF Başkanı, bu konunun Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’na ve AP Başkanı’na taşındığını belirtti. Birleşmiş Milletler’de gerçekleştirilen çalışmaları da aktaran ABTTF Başkanı, ABTTF’nin uzun yıllardır BM’de sürdürdüğü çalışmalar neticesinde 3 Mayıs 2016’daki BM Evrensel Periyodik İnceleme(UPR) Yunanistan oturumunda ABTTF’nin sunduğu tavsiyelerin referans alarak diğer ülkelerin Yunanistan’a Batı Trakya Türk Azınlığı ile ilgili tavsiyeler sunduklarını söyledi. Ayrıca ABTTF Başkanı, Mayıs sonunda AP Milletvekili Herbert Dorfmann’ın ev sahipliğinde  Batı Trakya’dan bir heyetin katılımı ile Batı Trakya’nın kalkınmasına yönelik imkanları gözlemlemek amacıyla keşif ziyareti gerçekleştireceklerini belirtti.

Divan Başkanı oy çokluğu ile Nabi İbrahimcik seçildi.

ABTTF Başkanı’nın açılış konuşmasının ardından ABTTF Genel Sekreteri Aydın Ahmet’in yönetiminde Divan Başkanlığı seçimi gerçekleştirildi. Divan Başkanı olarak Gießen Batı Trakya Türkleri Yardımlaşma Derneği’nden Nabi İbrahimcik ve Stuttgart ve Geniş Çevresi Batı Trakya Türkleri Aile Birliği’nden Mesut Nuri aday oldular. Adayların kendilerini tanıtmalarının ardından gerçekleştirilen seçimde Nabi İbrahimcik 79 oy alırken, Mesut Nuri 36 oy aldı,  Nabi İbrahimcik oy çokluğu ile Divan Başkanı seçildi. Divan Sekreteri olarak ise Serdar Kelekoğlu ile Kurtuluş Engin Soyyılmaz seçildiler.

ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu: Tüzüğün bazı maddelerinin değiştirilmesi ile daha demokratik bir  temsil yapısı oluşturarak ve üye dernekler arasındaki bölünmenin önüne geçerek birlik ve beraberliği daha da güçlendirmek, genç nesli yönetime dahil ederek gençlerin bilgi ve deneyimlerini çoğaltmak arzusundayız.

Divan Başkanı Nabi İbrahimcik’in teşekkürlerinin ardından salonda hazır bulunan avukat eşliğinde tüzüğün bazı maddelerinin değiştirilmesine geçildi. Tüzüğün bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili açıklama yapmak üzere ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu kürsüye çıktı. ABTTF Başkanı değişikliğin temelde iki maddeden oluştuğunu belirtti. İlk değişikliğin ABTTF Başkanı’nın doğrudan Genel Kurul tarafından seçilmesi olduğunu belirten Habip Oğlu, mevcut uygulamada genel kurulda ABTTF Yönetim Kurulu’na üye 11 kişinin seçilmesinin ardından gerçekleştirilen ilk yönetim kurulunda seçimle belirlenmesi sebebiyle üye derneklerinin arasındaki bölünmenin önüne geçerek birlik ve beraberliği daha da güçlendirmek istediklerini belirtti. ABTTF Başkanı’nın Yönetim Kurulu üyeleri tarafından seçilmesinin yönetim kurulunda oy çokluğu sağlamak, böylelikle başkanı belirlemek baskısı yarattığını söyleyen Habip Oğlu, başkanının doğrudan genel kurul tarafından seçilmesiyle uzun vadede dernekler arasında bölünmenin önüne geçmenin hedeflendiğini belirterek böylelikle daha demokratik bir yapı oluşturulacağını belirtti. Bununla birlikte Habip Oğlu, başkanın genel kurul tarafından seçilmesi uygulamasının yeni bir yöntem olmadığını hatırlatarak Federasyon’un 1997 yılında uygulamaya konan ancak 1999’da kaldırılan uygulamada başkanın doğrudan genel kurul tarafından seçildiğini söyledi. Habip Oğlu, yaşananlar nedeniyle bu uygulamaya tekrar geçme ihtiyacı belirdiğini ifade etti.

İkinci değişikliğin ise ABTTF Yönetim, Disiplin ve Denetim Kurulu üyelerinin görev süresinin iki yıldan dört yıla çıkarılması olduğunu belirten ABTTF Başkanı, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın Dışişleri Bakanlığı konumundaki Federasyon’un yönetici organlarının görevlerinin dört yıla çıkarılmasının temel sebebinin devamlılık esası olduğunu belirtti. ABTTF Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu’na seçilen üyelerin ABTTF’nin işleyişi ve çalışmaları bakımından deneyim kazanmaları ve tam anlamıyla yönetime iştirak edebilmeleri açısından iki yılın yeterli gelmediğini söyleyen Habip Oğlu, bu noktada asıl hedefin gençlerin yönetim, disiplin, denetime katılımlarını teşvik ederek dört yıl olacak görev döneminde genç nesile bilgi ve deneyim kazandırmak olduğunu ifade etti. Böylelikle Habip Oğlu özellikle Yönetim Kurulu’nda yönetime ilk kez seçilmiş isimlere deneyim kazandırmak için yeterli süre oluşacağını belirtti. Habip Oğlu, gençlerin yönetime dahil edilmesi anlamında üçüncü değişikliğin ise ABTTF’nin gençlik kuruluşu olan Genç ABTTF Sözcüsü’nün ABTTF Yönetim Kurulu üyesi olarak kabul edilerek oy hakkı olmaksızın doğrudan Federasyon’un çalışmalarına dahil edilmesi yönündeki tüzük değişikliği olduğunu ifade etti. Hukuki açıdan önemli bir değişiklik olarak Habip Oğlu, ABTTF’yi hukuken temsil etme yetkisinin ABTTF Yönetim Kurulu’na üye 5 kişi tarafından değil ABTTF Yönetim Kurulu üyelerinin tümü, yani 11 kişi tarafından temsil edilmesi olduğunu belirtti. ABTTF Başkanı, tüzükteki diğer değişikliklerin teknik ve diğer ihtiyaçlardan doğan küçük değişiklikler olduğunu ifade etti. Konuşmasının sonunda ABTTF Başkanı, tüzük değişikliği için delegelerin desteğini istedi.

ABTTF Başkanının konuşmasının ardından divan tüm derneklerin söz hakkına sahip olduğunu ifade ederek konuşma yapmak isteyen dernekleri kürsüye davet etti. Genel kurula katılan 16 dernekten Feuchtwangen Batı Trakya Türk Kültür Derneği adına Hasan Hasanoğlu, Gütersloh Batı Trakya Türk Kültür ve Dayanışma Derneği adına Fatih Ali, Stuttgart ve Geniş Çevresi Batı Trakya Türkleri Aile Birliği adına Mesut Nuri, Meschede Batı Trakya Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği adına Aydın Ahmet tüzük değişikliği önerilerine ilişkin olarak leyhte ve aleyhte görüşlerini dile getirdiler. Ayrıca ABTTF Yönetim Kurulu’na üye İbrahim Yusuf Hüseyin ile Bülent Ekrem kürsüye çıkarak aleyhte görüşlerini açıkladılar.

Tüzüğün bazı maddelerindeki değişiklik önerileri oy çokluğu ile kabul edildi, değişikliğe karşı çıkan üye dernekler ilk maddenin oylanmasının ardından salonu terk ettiler!

Görüşlerin bildirilmesinin ardından tüzüğün bazı maddelerinin değiştirilmesine yönelik öneriler salonda hazır bulunan avukat gözetiminde tek tek okunarak oylamaya sunuldu. İlgili değişiklik önerileri oy çokluğu ile kabul edildi. Ancak ilk değişiklik önerisinin oylanmasının sonuçlanmasını takiben Feuchtwangen Batı Trakya Türk Kültür Derneği, Gütersloh Batı Trakya Türk Kültür ve Dayanışma Derneği, Homburg ve Çevresi Batı Trakya Türkleri Yardımlaşma Derneği, Höchst i. Odw. Batı Trakya Türk Kültür Merkezi, Kelsterbach Batı Trakya Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Schwabach ve Çevresi Batı Trakya Türkleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Schweinfurt Batı Trakya Türk Aile Birliği ile Stuttgart ve Geniş Çevresi Batı Trakya Türkleri Aile Birliği genel kurul salonunu terk ederek oylamanın geri kalan kısmına katılmadılar. Divan Başkanlığı ile genel kurula katılan delegeler demokratik protesto yöntemlerinden biri olarak örneklerine rastlanmış olsa dahi bu eylemin ABTTF’nin en yüksek organı olan ABTTF Genel Kurulu’nda yaşanmasının birlik ve beraberliğe yakışır olmadığını ifade ettiler, bu eylemi genel kurula yapılmış bir saygısızlık olarak nitelendirdiklerini belirttiler.

ABTTF diğer Türk kuruluşları ile yardımlaşma ve işbirliği içerisinde olmaya devam edecek.

Tüzüğün bazı maddelerinin değiştirilmesinin görüşülerek oylanmasının ve kabülünün ardından genel kurul, bir diğer gündem maddesi olarak ABTTF’nin Avrupa ülkelerindeki Türk ve diğer demokratik kitle örgütleriyle ortak çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Bu noktada ABTTF’nin Avrupa Halkları Federal Birliği(FUEN) içerisindeki rolü ve FUEN’e üye diğer Türk kuruluşları ile ilgili çalışmaları belirtilerek ABTTF’nin dünya üzerindeki diğer Türk kuruluşları ve diğer demokratik kitle örgütleriyle ile işbirliği ve yardımlaşma içerisinde olması görüşüldü, oy çokluğu ile kabul edildi.

ABTTF Genel Kurulu’ndan BTAYTD için Destek Metni.

ABTTF Genel Kurulu’nda tüm gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından genel kurul sona ererken Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’nin Gümülcine’deki iki şubesine yapılan polis ve savcı baskını karşısında ABTTF Genel Kurulu, BTAYTD için destek metnini oybirliği ile kabul etti. Bu destek metninde ABTTF Genel Kurulu, BTAYTD’ye yönelik bu baskı, yıldırma ve korkutma eylemlerinin karşısında olarak derneğimizin yanında ve destekçisi olduğunun altını çizerek ABTTF’nin BTAYTD’ye yönelik haksız suçlama ve eylemler karşısında siyasi ve hukuki her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ilan ettiler.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz