Ana sayfa Avrupa ve Balkanlar ABTTF AGİT EK İNSANI BOYUT TOPLANTISI’NA KATILDI

ABTTF AGİT EK İNSANI BOYUT TOPLANTISI’NA KATILDI

9
0

ABTTF ve BTAYTD Batı Trakya’da isminde “Türk” kelimesi geçen derneklerin kayıt edilmediğini dile getirdiler.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu(ABTTF), 8-9 Kasım 2012 tarihlerinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı(AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi(ODIHR) tarafından düzenlenen Toplanma ve Dernek Kurma Özgürlüğü konulu Ek İnsani Boyut Toplantısı’na katılıyor. 7 Kasım 2012 tarihinde aynı konuda düzenlenen Sivil Toplum Forumu’nda ve Ek İnsani Boyut Toplantısı’nda ABTTF’yi Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık temsil etti. Ek İnsani Boyut Toplantısı’ndan Melek Kırmacı Arık, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği(BTAYTD) üyesi ve Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi(BAKEŞ) Başkanı Cemil Kabza ve BTAYTD üyesi ve İskeçe Türk Birliği Genel Sekreteri Leyla Salihoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın dernek kurma özgürlüğü alanında yaşadığı sorunları aktardılar.

7 Kasım 2012 tarihinde AGİT/ODIHR Demokratikleşme ile İnsan Hakları bölümlerinin ortaklaşa düzenlediği Sivil Toplum Forumu’nda AGİT alanından sivil toplum kuruluşları temsilcileri toplanma ve dernek kurma özgürlüğü konularında AGİT alanında yaşanan sorunları aktardılar, mevcut sorunların çözümüne yönelik olarak ek insani boyut toplantısına sunulmak üzere tavsiyelerde bulundular. Bu oturumda konuşan ABTTF Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık, AGİT alanının yalnızca doğusunda değil batısında da dernek kurma özgürlüğü alanında sorunlar yaşandığını, Yunanistan’da isminde “Makedon” veya “Türk” kelimesi geçen derneklerin kurulmasına izin verilmediğini söyledi.

Janez Lenarcic: Asıl önemli olan bireyin insan hakları ile devletin ulusal düzeni sağlama yükümlüğü arasında nasıl doğru bir denge kurulacağıdır

8 Kasım Perşembe günü başlayan ek insani boyut toplantısının açış bölümünde AGİT/ODIHR Direktörü Büyükelçi Janez Lenarcic, toplanma ve dernek kurma özgürlüğünün demokratik toplumların temel taşlarını oluşturduğunu söyledi. Bu özgürlüklerin tüm katılımcı ülkeler tarafından tanındığını söyleyen Lenarcic, asıl sorununun AGİT taahhütlerinin katılımcı devletler tarafından nasıl uygulandığı olduğunu belirtti. Lenarcic, bireyin insan hakları ile devletin kamusal düzeni ve ulusal güvenliği sağlama yükümlülüğü arasında nasıl doğru bir denge kurduğunun önemli olduğunu belirtti.

ABTTF: Yunanistan AİHM kararlarını uygulamıyor

Dernek kurma özgürlüğünün ve bu hakkın kullanılmasında karşılaşılan sorunların tartışıldığı oturumda konuşan ABTTF Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın dernek kurma özgürlüğü alanında yaşadığı sorunları aktardı. Dernek kurma özgürlüğü alanında yaşanan en önemli sorunlardan birinin kayıt sorunu olduğunu dile getiren Kırmacı, Yunanistan’da isminde “Pomak” veya “Roman” kelimesi geçen ve etnik aidiyeti belirten dernekler bulunduğunu, buna karşılık isminde “Makedon” veya “Türk” kelimesi bulunan derneklerin kapatıldığını ve yenilerinin kurulmasına izin verilmediğini söyledi. İskeçe Türk Birliği, Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği ve Meriç İli Azınlık Kültür Derneği’nin 2005 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurduğunu söyleyen Kırmacı, 2008 yılında Mahkeme’nin Yunanistan’ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin dernek kurma özgürlüğü hakkı konulu 11. Maddesini ihlal ettiği yönünde karar vermesine rağmen bugün bu derneklerin hala kayıt edilmediğini ifade etti. Yunan Hükümeti’nden AİHM kararlarını eksiksiz olarak yerine getirmesini talep eden Melek Kırmacı, AGİT/ODIHR’nin Venedik Komisyonu ve Avrupa Konseyi AİHM Kararları İnfaz Dairesi ile işbirliği içerisinde dernek kurma özgürlüğü alanında rehber kurallar oluşturmasını istedi.

BTAYTD: Yunanistan’da yalnızca isminde “Türk” kelimesi geçen dernekler değil “azınlık” kelimesi geçen dernekler de kayıt edilmiyor

Bu oturumda söz alan BTAYTD üyesi Leyla Salihoğlu da Batı Trakya’da isminde “Türk” kelimesi geçen derneklerin kapatıldığını veya kurulmasına izin verilmediğini belirtti. İsminde “Türk” kelimesi geçen derneklerin yanı sıra “azınlık” kelimesi geçen derneklerin dahi kayıt edilmediğini söyleyen Leyla Salihoğlu, Güney Meriç Azınlık Eğitim Kültür Derneği ile Evrenköy Azınlık Kültür, Folklor ve Eğitim Derneği’nin kayıt başvurularının da kabul edilmediğini belirtti.

Yunanistan: “Trakya’daki Müslüman azınlık Türk değil”

Bu oturumun sonunda yanıt hakkını kullanan Yunanistan AGİT Daimi Temsilciliği, Trakya’da (Batı Trakya’da) azınlığın kendi kültürünü yaşatmasına izin veren çok sayıda dernek bulunduğunu belirtti. Yunanistan’ın AİHM kararlarına derin bir saygı duyduğunu belirten Yunanistan, adı geçen üç derneğin kayıt sürecine ilişkin ulusal yasal sürecin hala devam ettiğini söyledi. Bu üç derneğin bugün herhangi bir müdahale olmaksızın faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Yunanistan, AİHM kararlarının uygulanması konusunda ilgili üç derneğin davalarının yeniden görüşülmesine izin verecek mevzuat değişikliği üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Tüm Yunan vatandaşlarının bireysel olarak kendini tanımlama hakkı bulunduğunu belirten Yunanistan, Trakya(Batı Trakya)’daki Müslüman azınlığın Türk, Pomak ve Roman olmak üzere üç unsurdan oluştuğunu, ancak azınlık içerisindeki Türk unsurunun diğer unsurlara Türk kimliğini kabul ettirme yönünde baskı uyguladığını iddia etti. ABTTF’nin ve BTAYTD’nin benzer platformlarda aynı hususları tekrarladığını söyleyen Yunanistan, bu iki sivil toplum kuruluşunun farklı siyasal amaçlara hizmet ettiğini iddia etti.

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here